Getoonde content is geschikt voor bezoekers jonger dan 24.
U ziet een versie van de website waarop geen aanbieders en promoties getoond worden. Toon mij relevante bonussen en casino's.
Deze website versie toon aanbieders en promoties. Geen relevante bonussen en casino's tonen.

Beleggen in cryptocurrencies is een gok. Maar niet volgens de wet

bitcoin

Geen dag gaat meer voorbij zonder de berichten over virtuele valuta. Steeds meer mensen hebben dan ook interesse in virtuele valuta, uiteraard met de hoop om daar vroeg of laat een gigantisch rendement uit te kunnen halen. Deze valuta kunnen worden omschreven als een betaalmiddel dat niet wordt gereguleerd en uitgegeven door een centrale bank. De meest bekende voorbeelden zijn Bitcoin, Litecoin en Ethereum, maar er bestaan vele andere cryptocurrencies waarin belegd kan worden.

Door de enorme groei in populariteit en de daarmee samenhangende prijsstijgingen wordt de valuta voortdurend bestempeld als een financiële zeepbel. Bij een dergelijke zeepbel kunnen de prijzen lange tijd oplopen, maar door de kleinste gebeurtenis, zoals ook maar een negatief nieuwsbericht, kan de valuta ineens uiteen spatten. En dus is het een gok om in de munt te investeren. Dat beleggen wordt gezien als een vorm van gokken is niets nieuws. Maar met de komst van virtuele valuta laait deze discussie opnieuw op. Beleggen in een valuta waar geen enkele houvast op bestaat is zelfs een grote gok met even grote risico’s. Alhoewel, volgens de wet niet. Want cryptocurrencies worden niet geclassificeerd als gokken.

Geen verantwoordelijkheid van de KSA

En dus vallen virtuele valuta niet onder het aandachtsgebied van de Kansspelautoriteit (KSA). Dat heeft de Kansspelautoriteit zelf geconcludeerd na intern onderzoek. De reden voor deze studie waren aanhoudende vragen die de toezichthouder kreeg of cryptocurrencies al dan niet als kansspel moesten worden gezien.

Juridische bepalingen

De reden dat virtuele valuta op juridisch gebied niet als kansspelen worden gezien, is dat de waarde van de valuta wordt bepaald door vraag en aanbod. In artikel 1 van de Wet op de kansspelen, het juridisch kader waarop de Kansspelautoriteit zich berust, staat namelijk voorgeschreven in welke gevallen er sprake is van een kansspel. Daarin staat het volgende:

Wanneer er gelegenheid wordt gegeven om mede te dingen naar prijzen of premies, indien de aanwijzing der winnaars geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen.

Toch zijn er risico’s

Dat neemt niet weg dat het beleggen in cryptocurrencies risico’s met zich meebrengt. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandse Bank waarschuwden al voor virtuele valuta. De AFM adviseert mensen die willen beleggen in cryptocurrencies om zich goed in in te lezen en zich bewust te zijn van alle risico’s. Concreet gezien adviseert het om investeringen te spreiden en nooit meer geld in te zetten dan dat er daadwerkelijk gemist kan worden. Wat dat betreft lijkt beleggen in cryptocurrencies dus wel verdraaid veel op gokken.

Meer over crypto currencies in het online casino: