Getoonde content is geschikt voor bezoekers jonger dan 24.
U ziet een versie van de website waarop geen aanbieders en promoties getoond worden. Toon mij relevante bonussen en casino's.
Deze website versie toon aanbieders en promoties. Geen relevante bonussen en casino's tonen.

Gokken en het geloof: een ongelukkige combinatie

Gokken en het geloof: een ongelukkige combinatie

In Nederland mogen we gewoon naar het fysieke casino, maar in veel landen heerst er een verbod op het bezoeken van casino’s. En sommige landen laten geen casino’s toe, omdat deze in strijd zijn met de godsdienst van dat land.

En dat brengt ons meteen bij de aard van dit artikel. Want gokken en het geloof blijkt alles behalve een gelukkig huwelijk. Reden genoeg om je meer te vertellen hoe de grootste religies op aarde omgaan met gokken.

Christendom

Met het christendom hebben we meteen de grootste religie op aarde te pakken. Opvallend is dat wanneer we het over gokken en de christendom hebben, dat er geen enkele verwijzing in de Bijbel staat richting het gokken. Dat betekent overigens niet dat christenen vrij spel hebben als het om gokken gaat. Integendeel. Op indirecte wijze wordt namelijk wel gewaarschuwd voor de gevaren van gokken. Zo wordt hebzucht niet getolereerd en moet je tevreden zijn met hetgeen dat je hebt. Daarmee keurt het christendom gokken niet goed.

Hindoeïsme

Binnen het hindoeïsme wordt er geloofd in de kracht van karma. Hierdoor hebben de daden van iemand gevolgen voor wat er in een volgend leven gebeurt. In het hindoeïsme zijn signalen aanwezig die suggeren dat gokken getolereerd wordt. Zo is het gebruikelijk om tijdens Divali, één van de belangrijkste religieuze feesten binnen het hindoeïsme, te feesten, te drinken en te gokken. Zelfs kinderen doen mee aan dat laatste. Daarmee lijkt het hindoeïsme een vrij tolerante houding te hebben ten opzichte van gokken.

Boeddhisme

Het boeddhisme is ontstaan uit lokale religieuze tradities en stromingen binnen het brahmanisme, één van de voorlopers van het hierboven genoemde hindoeïsme.

In het boeddhisme wordt gokken als tamelijk ongevaarlijk en acceptabel bestempeld, mits dat wel op recreatief niveau wordt gedaan. Als hebzucht een rol gaat spelen, dan wordt het een ander verhaal. Hebzucht en ook verslavingen passen niet binnen het boeddhisme. De conclusie is dat gokken niet streng verboden is, maar dat voorzichtigheid wel geboden is.

Jodendom

Door de eeuwen heen is er in het Jodendom een gemeenschappelijke denkwijze gecreëerd ten opzichte van de moraliteit en ethiek. Dit werd gedaan door de rabbijnen die zich bogen over allerlei ethische kwesties. De bevindingen daarvan kwamen in de Talmoed, het heilige boek voor de Joden. Daarin wordt gokken bestempeld als een riskante bezigheid die verslavingen met zich mee kan brengen. Moreel gezien wordt gokken ook als een zonde gezien. Aangezien gokken ook geen waarde creëert voor de gemeenschap wordt in het Jodendom daarom geopperd om je van het gokken te onthouden.

Islam

In de islam wordt gewerkt met de twee aanduidingen: halal (wettig) en haram (zondig). Gokken valt onder de tweede aanduiding en volgens de islam was de profeet Mohammed tegen elke vorm van gokken. Aangezien je tijdens het gokken geen moeite doet om geld te verdienen wordt het als stelen beschouwd. Zo zou het geld juist worden afgenomen van anderen en dat wordt volgens de moslims niet getolereerd. Gokken zou vanwege de verslavingsgevoeligheid schade toebrengen voor de gokker zelf en zijn directe omgeving.

Hoe er wordt aangekeken tegen gokken verschilt dus per geloof. Wel is duidelijk dat ook in Nederland het geloof nog een duidelijke afkeer heeft ten opzichte van gokken. Wat betreft de nieuwe Wet op de kansspelen zijn het namelijk vooral de christelijke partijen die de wet proberen tegen te houden. Gokken en het geloof: het blijft een ongelukkige combinatie, ook in ons land.